Datatips s.r.o. Kľúče Bezpečnostné vložky Systémy s generálnym kľúčom Datatips - profil firmy Linky Informacie Referencie Kontakt Novinky

Bezpečnostné zámky, systémy generálneho a hlavného kľúča, systém univerzálneho kľúčastiahnite si kľúčový plánGHS - systémy generálneho kľúča HS - systémy s univerzálnym kľúčom ZHS - systémy s centrálnou vložkou
GHS - systémy generálneho kľúča HS - systémy s univerzálnym kľúčom ZHS - systémy s centrálnou vložkou

školy, nemocnice, hotely, výrobné areály, administratívne objekty

Bezpečnostné zámky DOM chránené registračnou kartou ponúkame v rôznych štandardoch:

Bezpečnostné kľúče triedy Classic Line Bezpečnostné kľúče triedy Image Line Bezpečnostné kľúče triedy Trend Line
- so zúbkovaným bezpečnostným kľúčom
LS-5, RS-5,SV
- s plochým bezpečnostným kľúčom 
iX-5 DAS, iX-6 KG
- s elektronickou kontrolou vstupu ELS
- najvyšší štandard vašej ochrany


Referencie

Na Slovensku i v Čechách sme vytvorili stovky systémov generálneho kľúča v rozsahu od niekoľkých až do stoviek vložiek v jednom objekte. Najväčšie presiahli tisíc vložiek pod jedným generálnym kľúčom.

Svoju spokojnosť nám dlhoročnou vernosťou prejavujú naši najvýznamnejší zákazníci.Najlepšie riešenie - bezpečnostné zámky DOM

NENOSTE VEĽKÝ POČET KĽÚČOV - STAČÍ VÁM SYSTÉM GENERÁLNEHO KĽÚČA

- používame odlišné profily bezpečnostných kľúčov ako u sériových zámkov.

- staviate hotel?
- potrebujete zabezpečiť firmu?
- kúpili ste si dom?

Pojem systém generálneho kľúča vznikol s narastajúcim počtom kľúčov. Ich zväzok bol čoraz ťažší a čas manipulácie s nimi sa neustále predlžoval, čo prirodzene viedlo ku vzniku požiadavky nadradených funkcií. Vďaka vysokej variabilnosti bezpečnostných zámkových systémov DOM je možné zostaviť systém presne podľa bezpečnostných požiadaviek a potrieb zákazníka. Najvýznamnejšou fázou je plánovanie. Dobre naplánovaný zámkový systém ( v rozsahu až niekoľko tisíc vložiek ) poskytuje vysokú bezpečnosť a zároveň pohodlie pri použití minimálneho počtu bezpečnostných kľúčov. Princípom systému generálneho kľúča je vytvorenie hierarchie nadradených ( skupinových, generálnych ) a individuálnych kľúčov ( otvárajú len jednu bezp. vložku ) a tak zjednodušiť a zároveň kontrolovať prístupy do všetkych miestností v objekte.

Firma Metalia vám ako výrobca poskytuje bezplatné zostavenie kľúčového plánu a poradenstvo pri návrhu hierarchie.

Poskytujeme aj prieskum objektu, zameranie a montáž bezp. vložiek priamo u zákazníka.
Do zámkového systému môžeme zaradiť všetky typy a rozmery bezp. vložiek ( visiace zámky, prídavné zámky…)

Rešpektujeme zákazníka – označenie kľúčov a vložiek podľa priania a potrieb.
Každý zákazník dostane spolu so systémom generálneho kľúča prehľadný záznam o hierarchii.
Dodacie lehoty : 5 až 10 pracovných dní, v závislosti od veľkosti zámkového systému.
Na systémy generálneho kľúča používame špeciálne profily bezpečnostných kľúčov odlišné od štandardne vyrábaných bezpečnostných zámkov.

Všetky vložky DOM sú zaradené do bezpečnostného okruhu firmy DOM. Dodávajú sa s registračnou kartou, na ktorej sú kontrolné dáta a potrebné technické údaje o konštrukcii bezpečnostnej vložky. Systém generálneho kľúča je možné rozšíriť o dalšie bezpečnostné vložky, prípadne nové skupiny bezpečnostných kľúčov, prekódovať pri zmenách v hierarchii alebo strate bezpečnostného kľúča v už zamknutom objekte, takisto je možné dodatočne vyhotoviť všetky existujúce bezpečnostné kľúče v systéme – len po predložení registračnej karty

Firma Metalia, a.s. poskytuje na bezpečnostné zámky DOM:

- záruku po dobu 2 rokov,
- opravu / výmenu výrobkov alebo ich častí v prípade výrobných vád, respektíve vád materiálu na vlastné náklady po dobu piatich rokov,
- záručný servis po dobu 2 rokov,
- pozáručný servis výrobkov DOM vrátane výroby duplikátov bezpečnostných kľúčov,
- výrobu duplikátov bezpečnostných kľúčov minimálne po dobu 15 rokov.

ELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁMKY DOM ELS - SYSTÉM NAJVYŠŠEJ OCHRANY KONTROLY VSTUPU

Dom ELS - uzamknutie bez obmedzenia
Zabezpečte si najdôležitejšie časti vášho objektu ( server, finančné oddelenie, úschova dát…) bezkáblovým flexibilným off-line systémom, ktorý obsahuje kalendár ( 32 časových zón, každá 3 časové pásma ) a súčasne zaznamenáva všetky vstupy ( čas príchodu, odchodu, konkrétne osoby, ako aj neoprávnené pokusy o vstup… ) do objektu a dopĺňa tak mechanické bezpečnostné vložky DOM v systéme generálneho kľúča. (Pozrite novinky)

Váš kľúč DOM - iba jeden na všetky dvereNávrať naspäť